טופס בקשת הצטרפות לשירות טרנזילה אקספרס

לצורך מילוי טופס זה, יש להצטייד בתעודות ובמסמכים הבאים: תצלום ת.ז של בעלי העסק או מורשה חתימה, צילום המחאה של בית העסק או אישור ניהול חשבון, צילום תעודת ח.פ או עוסק מורשה, צילום טופס הרשאה חתום לחיוב חשבון וצילום הסכם הצטרפות חתום עם חברת Payme. על הקבצים המצורפים להיות מסוג תמונה (jpeg, png, pdf) ובגודל מקסימלי של 8MB.

לתשומת לב: על פי החוק למלחמה בהלבנת הון, כאשר מחזור העסקאות המצטבר במסוף יגיע ל-50,000 ש"ח, המסוף ייחסם לביצוע עסקאות נוספות עד לביצוע תהליך חיתום (ביקור ואימות פרטי העסק) על ידי חברת האשראי. תהליך זה לוקח זמן. אם להערכתך מחזור העסקאות המצטבר במסוף יגיע לתקרה זו תוך זמן קצר, יש לציין זאת בתשובה לשאלה המתאימה לצורך הפנייתך לתהליך חיתום בהול. בכל מקרה, עם הגעתך למחזור עסקאות של 25,000 ש"ח, נתחיל תהליך חיתום בכדי למנוע חסימה עתידית


לתשומת לב! שם המוטב מוזן אוטומטית משם הלקוח או משם העסק על פי סוג העוסק. יש לוודא כי שם המוטב תואם לשם חשבון הבנק המשמש להפקדות כמודגם כאן. חוסר תאימות בין שם המוטב לשם החשבון עלול להוביל לעיכוב בהפקדת הכספים בחשבונך


קראתי והסכמתי לתנאי השירות המפורטים כאן